හරිම මොහොතේ වැදුණු අපූරු ඡායාරූප 15ක් මෙන්න

යම් දෙයක් හරිම වෙලාවට ඡායාරූපයකට හසුකර ගන්නවා කියන්නේ තරමක් අභියෝගාත්මක දෙයක්. සමහර වෙලාවට ඒ වගේ මොහොතක් එනකන් ඡායාරූප ශිල්පියො බොහෝ වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගෙම වාසනාවට හෝ අහම්බෙන් එවැනි අපූරු අවස්තා කැමරාවේ සටහන් වෙන අවස්තාත් නැතුවාම නෙමෙයි. ඔය පහලින් තියෙන්නේ ඒවගේ හරිම වෙලාවේ ඡායාරූපයට අරගෙන තියෙන සුන්දර සිදුවීම් කිහිපයකුයි.

01 අයිෆල් කුළුණ මිටි වෙලා වගේ

02 වතුර බිරවූ බැලුමක් පුපුරා යන මොහොත

03 බෙනයක් තුළ සිටින බකමූණෙක්

04 කට්ටිය නටන්න වගේ ලෑස්තිය

05 හරිම වෙලාවට

06 අහසේ ඉඳන් බිමට පනිනවා වගේද දැක්කේ

07 වතුර වැටෙන්න මොහාතකට පෙර

08 මූනක් නෙමේ කුකුලෙක්

09 හිනවෙන මලක්

10 එයාගේ දිග

11 ගුවන්යානයක්

12 කූඹ්න්ට හතු පේනේනේ මෙහෙම වෙන්නැති නේද

13 ෆෝන් එක අනිත් පැත්ත හරෝලා බලන්න

14 කාගෙද ඇඟ

15

16 ඉර නැගෙන අයුරු අභ්‍යවකාශයේ සිට

Leave a comment

Your email address will not be published.