හරිම මොහොතේ වැදුණු ලොව වටා විහිලු සහගත චායාරූප 20ක් මෙන්න - Nonimi

හරිම මොහොතේ වැදුණු ලොව වටා විහිලු සහගත චායාරූප 20ක් මෙන්න

යාලුවොත් එක්ක බෙදාගන්න

මේ ලෝකේ අහම්බෙන් මෙන් සිදුවූ අවස්ථා වල හරිම මොහොතේ ගත් ඡායාරූප කොපමණන් නම් ඇති කියා ඔබ සිතනවාද? මන්ද යත් මෙවැනි හරිම වෙලාවේ ගන්න ඡායාරූප ඉතා දුර්ලභය මන්ද යත් නැවත සමහරක්විට කවදාවත් අපිට එවැනි ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමට සිතාගත නොහැකි වේ.ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉතා දුර්ලභ ලොව වටා සිදුවූ හරිම මොහොතේ කැමරා කාචයේ සටහන් වූ දුර්ලභ ඡායාරූප පෙළක් තමා අද අපි ඔබ වෙත ගෙන ආවේ.බලලම කියන්නකෝ මෙතැනින් කුමන ඡායාරූපයද හරිම වෙලාවේ හරිම විදිහට වැදිලා තියෙන්නේ කියලා

ස්කූබියට ස්කූබි ස්නැක් දුන්නා වගේ

© GungHoWacko/Imgur

කෝ කිඹුල්ලු?

© Dectonic/Imgur

හොට් කෙල්ලෙක්නේ

© Jiryn/Imgur

පළතුරු කෑවාම ලස්සන වෙනවා බං

© iamqueenB/Imgur

හොඳම යාලුවෝ

© Unknown/Imgur

කොල්ලන්ට වයස අදාළ නෑ

© conteng2kreatif.blogspot

නැවක් පියාඹනවා?

© Unknown/Imgur

කවුද අඩේ මූ

© Unknown/Imgur

කුමරිය මට හාද්දක් දෙන්න

© yeahHedid/Reddit

හොඳ පදයක් අහගන්න යන්නේ

© ASS2MOUTH/Imgur

මාලුත් නරක් කරනවා

© andreouc3000/Imgur

බි*ය*ර් මෑන්

© waidhofer3/Reddit

වල් බව්වෙක්

© 1TheDracula/Imgur

මෙන්න මෙහෙ වරෙන් කොල්ලනේ නට නටා වරෙන්

© gsuberland/Reddit

ඇයි මොකත

© Unknown/Imgur

අතේ දිගගගගගගග

© Unknown/Imgur

බුදු අම්මෝ

© Unknown/Reddit

මෙහෙ චන්ඩි නෑ හර

© hamnzo/Imgur

ලෝකේ දිගම බව්වා?

© Unknown/Imgur

සැබෑ ආදරේ

© BigoGallery/Imgur

ඒකි මට ලයින් බං

© virtualreallity.blogspot

කවුද කවුද අපි නැතුව ෆොටෝ ගන්නේ

© Clitterblob/Imgur

යාලුවොත් එක්ක බෙදාගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *