හරිම වෙලාවට ගත්ත අපූරු හාස්‍යජනක ඡායාරූප එකතුව

අපේ ඇස් ඉදිරිපිට අසාමාන්‍ය දෙයක් සිදු වන බව අප දකින විට අපි බොහෝ විට ක්ෂණිකව අපගේ දුරකථනය ගෙන එම මොහොතේ ඡායාරූපයක් ගැනීමට පෙළඹී සිටිනවා.ඉතින් එසේ ගන්නා ලද ඡායාරූප වල සමහර විට අපට නැවත කිසිදු දිනක දැක බලා ගැනීමට නොහැකි වන තරමේ අපූරු සිද්ධීනුත් ග්‍රහණය වෙලා තියෙන්න පුලුවන්.ඉතින් ඒ වගේ ගත්ත අපූරු ඡායාරූප කිහිපයක් තමා මේ තියෙන්නේ

01 සීතලට පොරවගෙන නිදි වගේ

02 පූස් අයෝමය පුරුසයා

03 අයිස්ක්‍රීම් කන්න හිතිලා වගේ

04 පොර සැපේ

06 තමන්ගේ ඇඳුමෙ අත්දෙක වෙන පොරකගේ ඇඳුමට දාලා මැහුවාම

07 මැච් කරලා අඳින්නේ එහෙම වෙන්නැති

08

09 කොහොමද ඒක

10 කාර් දෙක චැට් කරනවා වගේ

11 නියම තොප්පිය හැබැයි

12 රසයි වගේ

 

Leave a Reply