හැමෝගෙම ආදරය දිනාගත් ඇගේ සුන්දර ඡායාරූප පෙළ

ඒ කාලේ මුලු ලංකාවක් හඳුනපු මේ සුරූපිණිය නමින් සන්ජලි පතිරණ.ඇය අපිට මුලින්ම දකින්න ලැබෙන්නේ රෝස කැලේ චිත්‍රපටයෙන්.පසුව විටින් විට විවිධ නිර්මාණවලින් දකින්න ලැබුනු ඇයව දැන්නම් අපිට රූපවාහිනි තිරය තුළින් දක්නට ලැබෙන්නේ නෑ දැන් විවාහ දිවියට එළඹ සිටින ඇය මවක්ද වනවා.

ඉතින් ඇයගේ අකාගතයට අපි සුභ ප්‍රාර්ථනා එක් කරනවා.

අවසානයට ඇගේ සුන්දර ඡායාරූප කිහිපයකුත් අපි ඔබ වෙත ගෙන ආවා.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Published
Categorized as News

Leave a comment

Your email address will not be published.