හැමෝම දන්න බල්ලො දෙන්නගේ කතාව මෙන්න - Nonimi

හැමෝම දන්න බල්ලො දෙන්නගේ කතාව මෙන්න

Origin of Doge:

මුලින් කියන්න ඕනේ Doge n’ Cheems කියන්නෙ බල්ලො දෙන්නෙක් මං දන්න විදියට, Shiba Inu තමයි මේ දෙන්නගෙම Breed එක හරිද, 02 November 2005 දි තමයි Doge ඉපදිලා තියෙන්නේ, මෙයා Internet Meme එකක් විදියට ප්‍රසිද්ධ වෙන්නෙ 2013දී විතර, (පල්ලෙහා මුලින් තියෙන්නෙ Original Image එක) Dogeගෙ රියල් name එක Kabosu.

01 April 2017 Doge මැරිලා කියලා මෙයාලා නිව්ස් එකක් වයිරල් යවලා පස්සෙ කන්ෆිර්ම් කරලා තියෙනවා Kabosu තාම ජීවත් වෙනවා ඒ නිව්ස් එක April Fool’s Day ප්‍රෑන්ක් එකක් කියලා.

Doge දාලා හදපු Meme template කිහිපයක්

2

3

4

5

6

7

8

9

Origin of Cheems:

Cheems Internet Meme එකක් විදිහට ප්‍රසිද්ධ වෙන්නෙ 2017 අවුරුද්දේ, මෙයාගේ අයිතිකාරයා Instagram වල මෙයාගේ දාපු Post එකක් Viral ගිහින් තමයි චීම්ස් ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ. කියන්න සතුටුයි චීම්ස් තාම ජීවත් වෙනවා ඒ වගේම එයාට දැන් අවුරුදු 10ක්.09th January 2011දි තමයි චීම්ස් ඉපදිලා තියෙන්නේ.

අන්තිමට කියන්න ඕනේ මෙයාලා Iconic meme characters හරිද, එක එක අවුරුදු වලදී meme poll වලින් ප්‍රසිද්ධම characters වෙලා තියෙනවා මේ දෙන්නා.චීම්ස් Meme වල භාෂාවට ඉංග්‍රීසි වලින් නම් M අකුරද සිංහලෙන් ම් අකුරද යොදා ගනු ලබනවා.

02

03

04

05

06

07

08

උපුටාගැනිමකී-කතෘ අයිතිය මුල්හිමිකරු සතුවේ

Leave a Reply