බොලිවුඩ් රන්ගන ශිල්පිනියන්ගේ සාමාන්‍ය දිවියේ චායාරූප - Nonimi

බොලිවුඩ් රන්ගන ශිල්පිනියන්ගේ සාමාන්‍ය දිවියේ චායාරූප

ඉන්දීය චිත්‍රපට කෙරෙහි ලොව පුරා අවධානය යොමුවේ. අපද ඒවා නරඹන්නට ප්‍රිය කරයි. ඒවායේ රන්ගනයේ යෙදෙන රන්ගන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන්ද ජනතාව අතර ජනප්‍රිය වේ. ඉතින් එම ජනප්‍රිය නිලියන්ගේ සාමාන්‍ය දිවියේ චායාරූප ඔබට නිතර දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. පහත දැක්වෙන්නේ ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය චායාරූප වේ.

මේ අතර ඔබ දන්නා අතිශය ප්‍රචලිත රන්ගන ශිල්පිනියන් රැසක් සිටියි. ඉන්දීය රන්ගන ශිල්පිනියන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ චායාරූප මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply