මාධ්‍යවේදී චන්දන සූරියබණ්ඩාරගේ පවුලේ චායාරූප - Nonimi

මාධ්‍යවේදී චන්දන සූරියබණ්ඩාරගේ පවුලේ චායාරූප

මාද්‍යවේදියෙකු ලෙස ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සමත්ව සිටින අයෙකු ලෙස චන්ද සූරියබණ්ඩාර හැදින්විය හැකිය. සිරස ලක්ශපති වැඩසටහන මෙහෙයවන ඔහුගේ දක්ශ කථන හැකියාවත් වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීමත් නිසා එම වැඩසටහන තවත් ජනප්‍රිය වී ඇත. ඔහු අති දක්ශ මෙන්ම ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියෙකි.

ඔහු ජනතාව අතර ජනාදරයට ලක්වී සිටින අයෙකි. ඉතින් ඔහුගේ සුන්දර පවුලේ චායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply