ජනප්‍රිය නලු මාධව විජේසින්හගේ පවුලේ චායාරූප - Nonimi

ජනප්‍රිය නලු මාධව විජේසින්හගේ පවුලේ චායාරූප

රන්ගන ශිල්පියෙකු ලෙස මෙන්ම වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නෙකු ලෙසද ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට මාධව විජයසින්හ සමත්ව සිටියි. ටෙලිනාට්‍ය රැසකට ඔහු රන්ගනයෙන් දායකත්වය ලබාදී ඇති අතර වැඩසටහන් ගණනාවක නිවේදන කටයුතු සිදුකර ඇත. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නේ ඔහුගේ පවුලේ චායාරූප වේ.

මාධව නම් ඔබ නිතරම රූපවාහිනියෙන් දකින අතර එහෙත් ඔහුගේ පවුලේ චායාරූප නම් නිතරම දකින්නට ලැබෙන්නේ නැත. ඔහුගේ පවුලේ චායාරූප මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply