උපන්දිනය සමරන රන්ගන ශිල්පිනී මහේශි මදුසන්කාගේ පවුලේ චායාරූප - Nonimi

උපන්දිනය සමරන රන්ගන ශිල්පිනී මහේශි මදුසන්කාගේ පවුලේ චායාරූප

ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනියක් වන මහේශි ජනතාව අතර ගෞරවාදරයට පත්ව ඇති අයෙකි. ඇයගේ දක්ශ රන්ගනය නිසා මෙන්ම රුව නිසා මෙලෙස ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සමත්වී ඇත. ඉතින් ඇය අද දින ඇයගේ උපන්දිනය සමරනු ලබනවා. ඇයගේ පවුලේ චායාරූප එකතුවක් තමයි අද අප ගෙන එන්නේ.

මහේශි මවක් වන අතර සුන්දර පවුල් ජීවිතයක් ගතකරමින් සිටියි. ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී මහේශි මදුසන්කාගේ පවුලේ චායාරූප මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply