චිත්‍රපට වල වැරදුන තැන් දැක්වෙන චායාරූප - Nonimi

චිත්‍රපට වල වැරදුන තැන් දැක්වෙන චායාරූප

චිත්‍රපට නිර්මාණයේදී විශාල වෙහෙසක් දරන්නට සිදුවෙනවා. විශේශයෙන්ම හොලිවුඩ් චිත්‍රපට සදහා එය තව තවත් වැඩිවෙනවා. ලොව පුරා එක ලෙස ඒවා ජනප්‍රිය වන නිසා ඉතා විශිශ්ට ලෙස නිර්මාණය කල යුතු වනවා. එහෙත් සමහර අවස්තා වලදී ඒවායේ වැරදි සිදුවන අවස්තාද දක්නට ලැබෙනවා. පහත දැක්වෙන්නේ එවැනි අවස්තා පෙලකි.

මෙම අවස්තා පෙල තරමක් විනෝදාත්මකද වන අතර එමෙන්ම මේවා අතිශය ජනප්‍රිය වූ චිත්‍රපට වේ. චිත්‍රපට වල වැරදුනු තැන් දැක්වෙන චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply