ජනප්‍රිය නිලි නෙත්මි රොශෙල්ගේ පවුලේ චායාරූප - Nonimi

ජනප්‍රිය නිලි නෙත්මි රොශෙල්ගේ පවුලේ චායාරූප

රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙස ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට නෙත්මි සමත්විය. දෙවෙනි ඉනිම ටෙලි නාට්‍යයේ දක්ශ රන්ගනයක නියැලෙමින් අතිශය ජනාදරයට පත්වන්නට ඇය සමත්විය. දක්ශ රන්ගනය මෙන්ම ඇයගේ රුව එම ජනප්‍රියත්වයට හේතු විය. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නේ ඇයගේ චායාරූප එකතුවකි.

මේ අතර ඇයගේ පවුලේ චායාරූප දැක්වේ. ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී නෙත්මි රොශෙල්ගේ පවුලේ චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Leave a Reply