මිනිසුන් විවිධ ස්ථාන වල නිදාගත් ආකාරය දැක්වෙන විනෝදාත්මක චායාරූප - Nonimi

මිනිසුන් විවිධ ස්ථාන වල නිදාගත් ආකාරය දැක්වෙන විනෝදාත්මක චායාරූප

නින්ද යනු අප කාටත් අත්‍යාවශ්‍ය දෙයකි. නිසි නින්දක් ලබාගැනීම අවශ්‍ය දෙයකි. එහෙත් ඕනාවට වඩා නින්ද යාමද එතරම් ගුණදායක නොවේ. ඉතින් ඒ වගේ අධික නින්දට පුරුදු වී සිටින අයද සිටිනවා. ඇතැම් විට ඔවුන් ඉන්නා තැන කුමක් වුවත් එලෙසම නින්දට වැටෙන අවස්තාද දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ ගැන අවබෝධයක් පහත චායාරූප මගින් ඔබට ලබාගන්නට හැකිවේවි.

මෙම චායාරූප ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි. නින්දද ඕනාවට වඩා ලබාගැනීම නොකල යුතු දෙයකි. මිනිසුන් විවිධ ස්ථාන වල නිදාගත් ආකාරය දැක්වෙන චායාරූප මෙසේයි.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply