ප්‍රියසාද් පවුලේ චායාරූප එකතුවක් - Nonimi

ප්‍රියසාද් පවුලේ චායාරූප එකතුවක්

ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් හා දිනක්ශි ප්‍රියසාද් යන නම් ඇසූ සැනින්ම ඔබ ඔවුන්ව හොදින්ම හදුනයි. එමෙන්ම ශේසාද්‍රි ප්‍රියසාද්ද එසේමය. ඔවුන්ගේ පියා දිනේශ් ප්‍රියසාද් ප්‍රකට චිත්‍රපට අධ්‍යක්ශකවරයෙකි. දිනක්ශි විවාහ වී සිටින්නේද ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පියෙකු වන සාරන්ග දිසාසේකර සමගිනි. ඉතින් පහත දැක්වෙන්නේ ඔවුන්ගේ පවුලේ චායාරූපයි.

මේ අතර ඔවුන්ගේ අලුත් මෙන්ම පැරණි චායාරූපද වේ. ප්‍රියසාද් පවුලේ චායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

 

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply