උපන්දිනය සැමරූ රන්ගන ශිල්පිනී රුවන්ගි රත්නායකගේ චායාරූප - Nonimi

උපන්දිනය සැමරූ රන්ගන ශිල්පිනී රුවන්ගි රත්නායකගේ චායාරූප

ටෙලිනාට්‍ය වල රන්ගනයේ යෙදෙමින් අතිශය ජනප්‍රිය වන්නට රුවන්ගි සමත්ව ඇත. එමෙන්ම වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නියක ලෙසද ඇය ජනප්‍රියත්වයක් දිනා සිටිනවා. ඇය රන්ගනයේ යෙදුනු ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයක්ම ජනතාව අතරට ගියහ. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නේ ඇයගේ චායාරූප වේ.

මේ අතර ඇයගේ නවතම චායාරූපද මේ අතර වේ. ඇයගේ උපන්දිනය අදට යෙදී ඇත. රුවන්ගිගේ චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

 

Leave a Reply