සජිත ඇන්තනී හා බුවීගේ චායාරූප - Nonimi

සජිත ඇන්තනී හා බුවීගේ චායාරූප

රන්ගන ශිල්පියෙකු ලෙස මෙන්ම ගායකයෙකු ලෙසද ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට සමත්ව ඇත. නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මගින් ජනතාව අතර දැඩි ප්‍රසාදයක් හිමිකරගන්නට ඔහු සමත්විය. ඔහු අති දක්ශ රන්ගනය නිසා එම ටෙලි නාට්‍යයේ ජනප්‍රියත්වය තව තවත් වැඩි විය. පහත දැක්වෙන්නේ ඔහුගේ යුවල චායාරූප එකතුවකි.

මේ අතර ඔහුගේ හා බුවීගේ අලන්කාර යුවල චායාරූප වේ. සජිත ඇන්තනී හා බුවීගේ චායාරූප මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

 

Leave a Reply