නිසි අවස්තාවේ ලබාගත් චායාරූප - Nonimi

නිසි අවස්තාවේ ලබාගත් චායාරූප

සමාජ මාධ්‍ය වල නිතරම පාහේ හාස්‍යජනක චායාරූප දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි වෙනස් විදියේ චායාරූපද මේ අතර වෙනවා. ඒවා හදුනාගන්නට ඔබට කිසියම් කාලයක් වැයකරන්නට සිදුවෙනවා. ඔබත් එවැනි චායාරූප දැක ඇති. පහත දැක්වෙන්නෙත් එවැනි නිතර දකින්නට නොලැබෙන චායාරූප වේ.

මෙම චායාරූප ඔබට නිසැකවම විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි. නිසි අවස්තාවේ ලබාගත් චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Leave a Reply