ගුරුවරියන් අද පාසල් ඇදන් ගිය වෙනස් ඇදුම් වල චායාරූප - Nonimi

ගුරුවරියන් අද පාසල් ඇදන් ගිය වෙනස් ඇදුම් වල චායාරූප

අද වන විට ලෝකය වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙමින් තිබේ. ලන්කාවේද යම් යම් දේවල් වෙනස්වෙමින් තිබෙනවා. පසුගිය කාලයේ මෙරට සමාජයේ ඇතිවුන කතිකාවතක් තමයි පාසල් ගුරුවරියන් සාරිය වෙනුවට ආදේශක ඇදුමක් ඇදගෙන පාසලට පැමිණීම. වර්තමාන මිල ඉහල යෑම් හෙතුවෙන් සාරි වල මිල අධික වීම එයට හේතුවයි.

මේ ගැන සමාජයේ බොහෝ අය කතා කලා. එහෙත් ඊට අවසරය ලැබුනේ නැහැ. එහෙත් සමහර ගුරුවරියන් මේ ගැන දිගින් දිගටම කතා කලා. ඔවුන් අද දින ආදේශක ඇදුම් වලින් සැරසී පාසල් වෙත ගොස් තිබුනා. ඔවුන් ඒවා සමාජ මාධ්‍ය වලද පලකර තිබුනා. ඒ පිලිබදව සමහරුන් විවිධ අදහස් පල කර තිබුනා.

#1

#2

#3

#4

Leave a Reply