වැරදුන වෙඩින් චායාරූප එකතුවක් - Nonimi

වැරදුන වෙඩින් චායාරූප එකතුවක්

මන්ගල දිනය කියන්නේ අපගේ දිවියේ ලස්සනම දවසක්. ඉතින් ඒ දවස උත්කර්ශවත් විදියට සමරන්න අපි හැමෝම කැමතියි. ඒ සදහා විශාල වෙහසක් දරමින් කටයුතු සිදුකරනවා. එහිදී වැදගත් අන්ගයක් ලෙස චායාරූප ලබාගැනීම හැදින්විය හැක. මේ අතර අද අප ගෙන එන්නේ වැරදියට ලබාගත් විවාහ චායාරූප වේ.

මේවා ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි. වැරදියට සිදුකල වෙඩින් චායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

 

Leave a Reply